Group 3
banner mobile

TRA CỨU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
고객 정보 조회

                   
Đang tìm kiếm...

THÔNG TIN VỀ THẺ VIP MEMBER

VIP카드 회원카드 안내

Chế độ bảo hành trọn đời bằng thẻ bảo hành vật lý VIP CARD MEMBER. Với mã bảo hành trên thẻ, khách hàng có thể chủ động kiểm tra thông tin trên website chính thức của metropole việt nam bao gồm: Các dịch vụ đã thực hiện, bác sĩ thực hiện, công nghệ, chất liệu sụn và lịch sử chăm sóc hậu phẫu. Đặc biệt chỉ với tấm thẻ VIP CARD MEMBER, chế độ bảo hành sẽ được áp dụng tại mọi hệ thống THẨM MỸ METROPOLE trên toàn khu vực CHÂU Á.

‘‘VIP CARD MEMBER 실물 보증 카드를 통한 평생 보증. 카드에 있는 보증 코드를 통해 고객은 메트로폴 베트남 공식 웹사이트에서 수행된 서비스, 수행 의사, 기술, 연골 재료 및 치료 이력, 수술 후 관리 등의 정보를 적극적으로 확인할 수 있습니다. 특히 VIP CARD MEMBER 카드의 경우 ASIA 전역의 모든 METROPOLE AESTHETICS 시스템에 보증이’’ 적용됩니다.

Nên nâng mũi trả góp hay thanh toán luôn 1 lần sau khi làm?